Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
15725

Statystyki

stat4u

MAŁŻEŃSTWO

Przez małżeństwo rozumiemy przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. "LICENCJA"), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

3. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty: - dowód osobisty - aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) - świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu) - w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka - świadectwo religii z ostatniej klasy

Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje:

a.dwukrotną spowiedź - po zgłoszeniu zamiaru małżeństwa oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem

b. udział w konferencjach przedmałżeńskich ( w naszej parafii w Wielkim Poście)

c. trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej

d. udział w dniu skupienia

4. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz z dwoma świadkami zgłaszają się do kancelarii w celu spisania aktu ślubu przedstawiając następujące dokumenty:

a. indeks odbycia nauk przedmałżeńskich z adnotacją o spowiedziach przedmałżeńskich

b. zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.

c. licencję, jeżeli związek zawierany jest spoza naszej parafii

d. zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego.

 

Informacja dla osób chcących zawrzeć

sakrament małżeństwa w pałacu w Kozłówce.

 

  1. Należy zgłosić się do kancelarii parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamionce w celu poinformowania nas o terminie ślubu ustalonym z władzami pałacu.
  2. Protokół przedmałżeński i wszelkie formalności z przygotowaniem do ślubu należy dokonać w parafii macierzystej jednego z narzeczonych. 
  3. Śluby udzielane w pałacu w Kozłówce są tylko na podstawie licencji lub Misji Katolickiej.
  4. Zgłosić się w tygodniu poprzedzającym ślub do naszej parafii w celu spisania aktu ślubnego. Do tego potrzebne jest;

-    licencja z parafii gdzie spisywany był protokół przedmałżeński

-    dokumenty z USC ( 3 egzemplarze) - jeżeli ma to być ślub konkordatowy

-    dane dotyczące kapłana, który ma udzielić sakramentu małżeństwa (jeżeli jest to kapłan nie z naszej parafii).

-    dane świadków; imię nazwisko, data urodzenie, adres zamieszkania (jeżeli świadkowie mogą być razem przy spisywaniu aktu to też podpiszą a jeżeli nie to muszą się zgłosić do kancelarii najpóźniej w dniu ślubu w godzinach porannych.)

-    dokonanie wszelkich opłat związanych ze ślubem lub sprawami kancelaryjnymi.

Dzisiaj jest

sobota,
01 października 2022

(274. dzień roku)

Święta

Sobota, XXVI Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, dr Kościoła