Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
10125

Statystyki

stat4u

CHRZEST

Sakrament Chrztu ustanowił Pan Jezus po Zmartwych�wstaniu, kiedy powiedział do Apostołów: ,,Idąc tedy nau�czajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Chrzest jest pierwszym i najpotrzeb�niejszym Sakramentem, ponieważ bez niego nie można się zbawić, ani przyjąć żadnego innego Sakramentu. Sakrament chrztu daje po raz pierwszy człowiekowi łaskę uświęcającą, a tym samym gładzi grzech pierworodny. Jeśli człowiek dorosły przyjmuje Chrzest, to wówczas gładzi wszystkie grzechy przed chrztem popełnione. Przez Chrzest stajemy się członkami Kościoła katolic�kiego.

1. W naszej parafii sakrament chrztu udzielany jest w każdą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.00, oraz w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy podczas Mszy Świętej o godz. 11:00. Z uzasadnionych przyczyn może być udzielony w każdym innym terminie.

2. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą kiedy ma się odbyć chrzest. Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC. W przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza. 

3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są  przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestniczyć w katechezie (konferencji)  przedchrzcielnej.

4. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.
Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:
- niepraktykujące
- pozostające w cywilnych związkach małżeńskich
- uczniowie objęci obowiązkiem katechezy a nie uczestniczący w niej.  

6. Akt chrztu jest spisywany przez rodziców w ciągu tygodnia przed niedzielą, którą ma być udzielony chrzest w godzinach pracy kancelarii. Podpisy są składane przez rodziców i rodziców chrzestnych  w dniu chrztu (przed liturgią w kancelarii).

7. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej.

8. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii Świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.  

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.

Dzisiaj jest

sobota,
01 października 2022

(274. dzień roku)

Święta

Sobota, XXVI Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, dr Kościoła