Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
45141

Statystyki

stat4u

 

Parafia istniała już w latach 1459-63. Trudno podać dokładną datę jej erygowania, jak również określić pierwotne granice. Bardziej precyzyjne dane pochodzą dopiero z XVII w. Pierwotne uposażenie nie jest znane, wzrastało jednak na skutek nowych darowizn tak, że pod koniec XVIII w. posiadała m. in. 148 mórg ziemi ornej i łąk. Inwentarz z 1849 r. podaje, że ziemi kościelnej było 220 mórg. Parafia należała do diecezji krakowskiej, od 1805 - do lubelskiej, dekanat Lubartów, obecnie Michów. W parafii działały bractwa: Pocieszenia NMP, od pocz. XVII w., bractwo miłosierdzia, od XVIII w. oraz różańcowe. Istniał także szpital dla ubogich, który działał jeszcze w I połowie. XIX w. Parafia posiadała zasługi w dziedzinie szkolnictwa: do końca XVIII w. działała tu szkoła. Podobnie biblioteka, sięgająca początkami do początku XVIII w. II wojna światowa pochłonęła liczne ofiary z terenu parafii. Na Zamku w Lublinie rozstrzelano m. in. duszpasterzy kamionkowskich: ks. Piotra Gintowta- Dziewałtowskiego, proboszcza i ks. Antoniego Hunicza, wikariusza. Na plebanii jest kilka zabytkowych przedmiotów ofiarowanych przez Zamoyskich i parę zabytkowych obrazów olejnych. Archiwum zawiera m. in. najstarsze zachowane akta pochodzące z 1610 r. (księgi metrykalne, albumy z życia parafii, księgi bractw itp.).

Kościół

Kościół murowany, wybudowany w 1459 r., pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. W latach 70-tych XVI w. zajęli go kalwini. Ok. 1610 r. znalazł się ponownie w posiadaniu katolików. Budowla była w wielkim zaniedbaniu, remonty zaczęto jednak przeprowadzać ok. 1679 r., m.in. wykonano portal. Na początku XVIII w. dobudowano 2 kruchty i kaplicę. W XIX w. odnowiono ściany, położono posadzki, naprawiono dach i pod koniec gruntownie wyremontowano, dobudowując jeszcze kaplicę Matki Bożej, przybudówkę i wieżyczkę. Podczas I wojny światowej kościół był częściowo uszkodzony, prace remontowe przeciągały się do 1930 i 1938 r. Świątynia jest murowana z cegły, jednonawowa, otynkowana, późnogotycka z przekształceniami (barok, odrodzenie). Przy prezbiterium zakrystia ze skarbcem na piętrze oraz od strony południowej - czworoboczną kaplicą Pana Jezusa wybudowana w 1734 r., a po przeciwnej - analogiczna - Matki Bożej (1894-97). Do nawy przylega kruchta dobudowana w okresie późniejszym, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę, wyposażenie wnętrza rokokowe, uzupełnione w XX w. W ołtarzu głównym obraz Przemienienia Pańskiego (Józef Buchbinder, 1900 r.) oraz 4 ołtarze boczne: 2 przy tęczy - w lewym obraz św. Stanisława BM (J. Buchbinder, 1904) i Niepokalanego Poczęcia NMP (XVIII w.?) i w zwieńczeniu - Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII w. W ołtarzu prawym - obrazy św. Antoniego (J. Buchbinder, 1904 r.), Matki Bożej Szkaplerznej (Buchbinder, 1904 r.) i w zwieńczeniu - św. Józefa. Ponadto są 2 ołtarze w kaplicach: po prawej - ołtarz z dużym krucyfiksem (Antoni Panasiuk z Warszawy, koniec XIX w.), w lewej - ołtarz z figurą Matki Bożej. Renowacja wszystkich ołtarzy została przeprowadzona w latach 1992-98. Na chórze muzycznym organy z 1925 r. - ofiara hr. Zamoyskiego. Chrzcielnica z przełomu XVIII/XIX w. Przechowuje się m.in. także zabytkowe feretrony i ornaty; są również zabytkowe obrazy, epitafia i nagrobki. Obok kościoła murowana dzwonnica z cegły z 2 dzwonami firmy Felczyńskiego z Przemyśla z 1954 r. W Kamionce jest także zabytkowa figura przydrożna z 1838 r., w Rudce Gołębskiej przydrożna, murowana kapliczka z ok. poł. XIX w.; w Kozłówce - kaplica drewniana, przydrożna z XIX w. i obok murowana, współczesna, w Dąbrówce - drewniana kapliczka przydrożna z I poł. XIX w.

Miejscowości należące do parafiiBiadaczka; Borek; Bratnik; Ciemno; Dębczyna; Dąbrówka; Grabów Las; Kamionka; Kierzkówka kol.; Kokosz; Kozłówka w. i kol.; Krzywy Dąb; Nowy Skrobów; Ostrów; Polny Młyn; Rudka Gołębska; Samoklęski ośrodek; Samoklęski w.; Kol. Samoklęski cz. I i II; Kol. Samoklęski – Borek; Siedliska; Siedliska Stara Wieś; Siedliska Zaolszynie; Syry.

 

 

Odpust;

św. Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca

 

 

Kapłani pochodzący z parafii i pracujący aktualnie w duszpasterstwie ( także poza naszą Archidiecezją);

Ks. Wiesław Cieszko

Ks. Sławomir Górny

Ks. Wiktor Chochoł ( diec. zamojsko-lubaczowska)

 

Siostry zakonne, które pochodzą z parafii;

s. Barbara Maciasz - Zgromadzenie Sióstr od Aniołów

s. Helena Podleśna – Zgromadzenie Sług Jezusa

s. Agnieszka Domin – s. Mirella - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

s. Paulina Szostak - s. Florentyna - Zgromadzenie Sióstr Felicjanek

 

Kaplice na terenie parafii;

  1. Kozłówka, kaplica pałacowa (1904-1909r)
  2. Kamionka, kaplica cmentarna Zamoyskich ( 1890-1893)
  3. Kamionka, grobowa rotunda Weyssenhoffów na cmentarzu przykościelnym (1858r.)
  4. Kaplica w Syrach ( 1981-1983)

 

 

Dzisiaj jest

sobota,
01 października 2022

(274. dzień roku)

Święta

Sobota, XXVI Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, dr Kościoła