Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
3292943

Statystyki

stat4u

SZCZĘŚĆ BOŻE !
WSZYSTKIM
ODWIEDZAJĄCYM NASZĄ
STRONĘ PARAFIALNĄ 

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

 

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

MODLITWA W INTENCJI SYNODU :

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty wzywasz nas nieustannie, abyśmy stawali się świadkami Ewangelii. Na Twoje Słowo wyruszamy w drogę, podejmując dzieło III Synodu Archidiecezji Lubelskiej. Spraw Panie, abyśmy się otworzyli na odnawiające działanie Ducha Świętego w naszych parafiach, rodzinach i wspólnotach. Zawierzamy Ci wszystkich uczestników Synodu i cały Lud Boży archidiecezji lubelskiej. Niech postanowienia i owoce Synodu uczynią nasz Kościół diecezjalny domem i szkołą komunii, abyśmy odkrywając Eucharystię jako źródło jedności i miłości stawali się autentyczną wspólnotą wiary, w której każdy znajduje swoje miejsce. Maryjo, Matko Kościoła i Niewiasto Eucharystii, prowadź nas i wspieraj w synodalnej drodze, na której pragniemy spotkać Twojego Syna.

Święty Stanisławie Biskupie, módl się za nami Święty Janie Kanty, módl się za nami Święty Janie Pawle II, módl się za nami

Błogosławiony Stefanie Wyszyński, módl się za nami.

DRODZY PARAFIANIE 

 Dziękujemy za wszelkie wyrazy solidarności. Pozostajemy z Wami w modlitewnej jedności. Podczas każdej Eucharystii włączamy wszystkich naszych parafian, wszystkie rodziny do wspólnoty modlitwy i prosimy Miłosierdzie Boże o całkowite oddalanie epidemii.  

Zwracamy się w dalszym ciągu z gorącą prośbą o pomoc przez  złożenie dobrowolnej ofiary na bieżące potrzeby Parafii, można to uczynić przez wpłatę na konto parafialne:

 Bank Spółdzielczy Lubartów o/Kamionka;

48 8707 1029 0300 0837 2003 0001

Serdeczne Bóg zapłać za każdą złożoną ofiarę!

AKT ZAWIERZENIA

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Z PROSBĄ O ODDALENIE EPIDEMII

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość,

z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu,

dokonany przez św. Jana Pawła II.

Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka.

Do Ciebie z pokorą wołamy.

Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się,

aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem.

Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą,

dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę,

a zmarłych przyjmij do swego domu.

Umocnij w ludziach zdrowych

poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,

aby przestrzegali koniecznych ograniczeń,

a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile

przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem,

który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia.

Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat,

aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą,

zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie,

Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu,

który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny,

dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,

miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami.

 

 

 

ZŁOTA MYŚL

Świętego Jana Pawła II

na miesiąc wrzesień 2022 

  

"Kochać rodzinę,

to znaczy cenić jej wartości i możliwości,

i zawsze je popierać"

  

MODLITWA O ŁASKI

 ZA WSTAWIENNICTWEM

 ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 

 

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku,

 Wspomożycielu w trudnych sprawach

 Ty, który swoim życiem świadczyłeś

 O wielkiej miłości do Boga i ludzi,

 Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga,

 Pragnąc pomagać innym.

 Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich

 Co dzień zbliżamy się do świętości.

 Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie….

 Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość

 Pomożesz zanieść ją do Boga.

 Ufam w miłosierdzie Boże i moc twej papieskiej modlitwy.

 Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem

 Zbliżyć się do Boga.

 Św. Janie Pawle II, módl się za nami!!!  

Dzisiaj jest

sobota,
01 października 2022

(274. dzień roku)

Święta

Sobota, XXVI Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, dr Kościoła