Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1405543

Statystyki

stat4u

SZCZĘŚĆ BOŻE !
WSZYSTKIM
ODWIEDZAJĄCYM NASZĄ
STRONĘ PARAFIALNĄ 

 

 

ZŁOTA MYŚL

Świętego Jana Pawła II

na miesiąc lipiec 2016 

 

 

 

„Boże miłosierdzie

jest rękojmią nadziei

i źródłem zbawienia człowieka"

Modlitwa o beatyfikację

Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego:

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,

Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci

powołujesz ciągle nowych apostołów,

aby przybliżali światu Twoją Miłość.

Bądź uwielbiony za to,

że dałeś nam opatrznościowego Pasterza

Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości,

spraw, prosimy Cię,

aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych.

Wejrzyj na jego heroiczną wiarę,

całkowite oddanie się Tobie,

na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań,

które znosił dla imienia Twego.

Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna,

jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka,

broniąc jego godności i praw,

przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała,

który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic,

u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej

i wolności Narodu.

Ojcze nieskończenie dobry,

 uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.

MODLITWA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

KRAKÓW 2016

Boże, Ojcze miłosierny,

który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dzis losy świata i każdego człowieka.

Zawierzamy Ci Szczególnie

ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.

Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ściezkach

współczesnego świata

i daj im łaskę owocnego przeżycia

Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,

uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.

Naucz nieść wiarę wątpiącym, 

nadzieję zrezygnowanym,

miłość oziębłym,

przebaczenie winnym i radość smutnym.

Niech iskra miłosiernej miłości,

którą w nas zapaliłeś,

stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca

i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Święty Janie Pawle II, módl sie nami.

Święta siostro Faustyno, módl sie za nami.

  

MODLITWA O ŁASKI

 ZA WSTAWIENNICTWEM

 ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 

 

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku,

 Wspomożycielu w trudnych sprawach

 Ty, który swoim życiem świadczyłeś

 O wielkiej miłości do Boga i ludzi,

 Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga,

 Pragnąc pomagać innym.

 Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich

 Co dzień zbliżamy się do świętości.

 Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie….

 Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość

 Pomożesz zanieść ją do Boga.

 Ufam w miłosierdzie Boże i moc twej papieskiej modlitwy.

 Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem

 Zbliżyć się do Boga.

 Św. Janie Pawle II, módl się za nami!!!  

 

Kolejny Rok Liturgiczny 2015/2016 przeżywamy pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie” - Jubileusz 1050 lecia Chrztu Polski. Jako wspólnota Kościoła w Polsce wielbimy Boga za dar wiary przekazany naszym przodkom przed 1050 laty. Chcemy być wierni zobowiązaniom, które z tego faktu wypływają. Pragniemy ponieść dar wiary i przekazać go przyszłym pokoleniom Polaków. "Gdzie chrzest, tam nadzieja" - te słowa towarzyszą nam w roku jubileuszowym. Chcemy nadzieję płynącą z wiary pielęgnować w swoich sercach, żyć nią i o niej świadczyć

 

MODLITWA JUBILEUSZOWA

Boże, nasz Ojcze

w roku jubileuszu Chrztu Polski

dziękujemy za łaskę wiary,

za Twoje wejście w dzieje kazdego z nas i naszej Ojczyzny,

za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.

Jezu Chryste, Synu Boży,

Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas.

Pragniemy i prosimy,

abyś kierował całym naszym życiem

osobistym, rodzinnym i społecznym.

Duchu Święty, źródło życia i miłości, 

wołamy o Twoje dary i charyzmaty,

abysmy mogli poznać Prawdę,

kochać Kościół,

służyć braciom i siostrom miłością ofiarną

i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.

Maryjo, nasza Matko i Królowo,

święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,

wspierajcie nas swoim wstaweinnictwem,

abyśmydochowali wierności łasce chrztu świętego.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,

bądź uwielbiony, w naszej historii,

teraz i na wieki wieków. Amen  

 

Dzisiaj jest

wtorek,
26 lipca 2016

(208. dzień roku)

Święta