Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1348261

Statystyki

stat4u

SZCZĘŚĆ BOŻE !
WSZYSTKIM
ODWIEDZAJĄCYM NASZĄ
STRONĘ PARAFIALNĄ 

 

 

ZŁOTA MYŚL

Świętego Jana Pawła II

na miesiąc czerwiec 2016 

 

 

 

„Miłosierdzie ma

jedną postać i jedno imię:

Jezus Chrystus"

MODLITWA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

KRAKÓW 2016

Boże, Ojcze miłosierny,

który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dzis losy świata i każdego człowieka.

Zawierzamy Ci Szczególnie

ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.

Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ściezkach

współczesnego świata

i daj im łaskę owocnego przeżycia

Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,

uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.

Naucz nieść wiarę wątpiącym, 

nadzieję zrezygnowanym,

miłość oziębłym,

przebaczenie winnym i radość smutnym.

Niech iskra miłosiernej miłości,

którą w nas zapaliłeś,

stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca

i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Święty Janie Pawle II, módl sie nami.

Święta siostro Faustyno, módl sie za nami.

  

MODLITWA O ŁASKI

 ZA WSTAWIENNICTWEM

 ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 

 

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku,

 Wspomożycielu w trudnych sprawach

 Ty, który swoim życiem świadczyłeś

 O wielkiej miłości do Boga i ludzi,

 Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga,

 Pragnąc pomagać innym.

 Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich

 Co dzień zbliżamy się do świętości.

 Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie….

 Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość

 Pomożesz zanieść ją do Boga.

 Ufam w miłosierdzie Boże i moc twej papieskiej modlitwy.

 Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem

 Zbliżyć się do Boga.

 Św. Janie Pawle II, módl się za nami!!!  

 

Kolejny Rok Liturgiczny 2015/2016 przeżywamy pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie” - Jubileusz 1050 lecia Chrztu Polski. Jako wspólnota Kościoła w Polsce wielbimy Boga za dar wiary przekazany naszym przodkom przed 1050 laty. Chcemy być wierni zobowiązaniom, które z tego faktu wypływają. Pragniemy ponieść dar wiary i przekazać go przyszłym pokoleniom Polaków. "Gdzie chrzest, tam nadzieja" - te słowa towarzyszą nam w roku jubileuszowym. Chcemy nadzieję płynącą z wiary pielęgnować w swoich sercach, żyć nią i o niej świadczyć

 

MODLITWA JUBILEUSZOWA

Boże, nasz Ojcze

w roku jubileuszu Chrztu Polski

dziękujemy za łaskę wiary,

za Twoje wejście w dzieje kazdego z nas i naszej Ojczyzny,

za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.

Jezu Chryste, Synu Boży,

Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas.

Pragniemy i prosimy,

abyś kierował całym naszym życiem

osobistym, rodzinnym i społecznym.

Duchu Święty, źródło życia i miłości, 

wołamy o Twoje dary i charyzmaty,

abysmy mogli poznać Prawdę,

kochać Kościół,

służyć braciom i siostrom miłością ofiarną

i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.

Maryjo, nasza Matko i Królowo,

święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,

wspierajcie nas swoim wstaweinnictwem,

abyśmydochowali wierności łasce chrztu świętego.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,

bądź uwielbiony, w naszej historii,

teraz i na wieki wieków. Amen  

 

Dzisiaj jest

wtorek,
31 maja 2016

(152. dzień roku)

Święta

Wtorek. Swieto Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny.